Skolerengøring

Et godt indeklima er altafgørende for koncentrationsevnen og det generelle velbefindende for både børn og voksne. Vi tilbyder rengøring på højeste niveau af skoler på alle klassetrin. Ingen opgave er for stor for os.

Skræddersyede løsninger tilpasset jeres skole

Vi udarbejder skræddersyede løsninger inden for rengøring af skoler og uddannelsesinstitutioner med udgangspunkt i elevernes aldersgrupper. Rengøringsbehovet varierer naturligvis fra indskoling til overbygning og gymnasier mv.

Mindre børn bruger mere tid udenfor sammenlignet med de ældre klassetrin. I de små klasser leges der desuden på gulvet, hvilket medfører et større behov for gulvvask. Derfor tilpasser vi rengøringen ud fra lokalernes indretning, størrelse og daglige brug – så alle opnår samme tilfredsstillende resultat.

Der er også forskel på, hvad lokalerne bruges til. Det er naturligt, at der bliver mere snavset i et billedkunst- eller sløjdlokale, og derfor er der også forskel på rengøringen. Vi sørger altid for at tilpasse rengøringen ud fra lokalernes indretning, størrelse og daglige brug – så alle opnår samme tilfredsstillende resultat.

Rådgivning og løbende kommunikation

Det er vigtigt for os at holde rengøringsniveauet højt og ikke mindst have fokus på hygiejneniveauet, når mange børn færdes sammen. Vi har stærke kompetencer og erfaringer ikke mindst med henvisning til de senest års håndtering af COVID, hvor vi har opbygget interne rutiner der tilsikrer at vores hygiejnetiltag til enhver tid giver jer en grundlæggende tryghed og sikkerhed for at spredning af vira/bakterier reduceres til et minimum.
Når vores kompetente personale i dagligdagen oplever, at nogle af lokalerne til mere rengøring end oprindeligt aftalt, så giver vi dem naturligvis gerne lidt ekstra opmærksomhed.

Oplever vi, at der gentagne gange er brug for mere, så informerer vi jer altid. Vi rådgiver jer løbende og kommer med input til, om når der bør skrues op og naturligvis også hvis vi ser mulighed for nedskalere vortes ressourceforbrug og tilpasse ydelserne til den faktiske belastning, årstidernes skiften mv.

Rengøringen tilpasses skoleåret

I samarbejde med jer lægger vi en plan for, hvilke dage der bør gøres rent. Vi følger skolens kalender, så der bliver sat den passende mængde ressourcer af til opgaverne.
Ofte er der perioder i løbet af året, hvor belastningen er mindre grundet eksaminer mv. hvor vi meget gerne rådgiver jer om at anvende evt. opsparet tid til målrettede opgaver omkring reetablering af gulve, hovedrengøringer mv.

Hvis I har emnedage eller events på skolen, får vi også lagt rengøringsplanen ud fra dette. På den måde sikrer I jer, at der bliver gjort rent på de dage og i de tidsrum, det passer ind i netop jeres skoleår.

Affaldssortering og -håndtering (tilkøb)

Hos ShineService ApS tilbyder vi hjælp til jeres affaldssortering. Har I behov for en separat beholder til glas, en anden til papir eller en tredje til madaffald, så kan I trygt overlade sorteringsarbejdet til os. Vi assisterer både med indkøb af de korrekte affaldsbeholdere og -poser såvel som tømning, rengøring og vedligeholdelse af affaldsspande.

Vinduespudsning (tilkøb)

Som en ekstra service tilbyder vi alle vores erhvervskunder muligheden for at tilkøbe vinduespudsning til en god pris.

CASE – Der var colibakterier på bordene

En privatskole var blevet kontaktet af et professionelt rengøringsfirma, som tilbød gratis hovedrengøring som en del af deres tilbud. Skolen takkede ja til hovedrengøringen og indledte derefter et samarbejde med leverandøren.

Efter en rum tid bemærkede skolen, at flere elever begyndte at blive syge – i højere grad end normalt. Det blev derfor besluttet at foretage bakterietests af borde og andre overflader. Resultatet var chokerende: Overalt blev der fundet E. Colibakterier. Bakterier, som normalt findes i menneskers tarme og afføring!

Det viste sig, at rengøringsfirmaet ikke havde vasket deres klude, men blot skyllet og genbrugt dem. De samme klude blev desuden brugt på badeværelset som i de resterende rum på skolen.

Skolen opsagde øjeblikkeligt deres samarbejdsaftale, og den dag i dag er de kunde hos ShineService. Vi fik vendt situationen og hjalp dem med at få styr på den daglige rengøring og hygiejne.

CASE – Copenhagen International School

Vi støtter velgørende organisationer

Vi mener, at det er vigtigt at hjælpe andre til at få en bedre hverdag, og derfor støtter vi nogle udvalgte velgørende organisationer i troen på at vi gør en forskel

  • Vi støtter Hjerneskade Foreningen

    En forening som arbejder for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

  • Vi støtter Muskelsvindfonden

    En forening, som er skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet.

Få et tilbud på professionel rengøring