Miljøpolitik

Miljøpolitik

ShineService ApS har gennem årene udviklet sig til en moderne servicevirksomhed med stor fokus på miljøstyring og udvikling af bæredygtige løsninger overalt, hvor det er praktisk muligt.

På miljøområdet arbejder vi målrettet med såvel det fysiske miljø, det eksterne miljø og det psykiske miljø på vore arbejdspladser.

Sideløbende med vort arbejde på miljøområdet foretager vi, i samarbejde med vore leverandører, altid et bevist valg med hensyn til tilvalg af bæredygtige løsninger, overalt hvor det er fagligt forsvarligt.

Vi vil gerne fremhæve at alle vore rengøringsmidler og rekvisitter bliver leveret af førende danske leverandører – alle produkter, der anvendes til de daglige arbejdsopgaver, lever op til de højeste krav på markedet, hvad angår miljøgodkendelser og allergihensyn.

Hovedparten af vore produkter, midler, klude og mopper mv. er i vid udstrækning produceret bæredygtigt – en del emballage er endnu ikke muligt at fremskaffe bæredygtigt, men vi sørger selvfølgelig for at indsamle og bortskaffe disse på betryggende vis.

Alle vore medarbejdere gennemgår ved ansættelsen et målrettet internt kursus i netop brugen af vores midler og materiel – deres anvendelsesområder, sikkerhedsforhold og miljømæssige forhold.

Det fysiske arbejdsmiljø

 • Alle vore værktøjer og arbejdsredskaber til opgaveløsningen ude på de enkelte arbejdspladser er moderne professionelle systemer, der minimerer belastningen på den enkelte medarbejder i forhold til specielt skuldre, arme, ryg mv.
 • Redskaberne kan derfor justeres og tilpasses præcist til den enkelte medarbejder.
 • Vi underviser løbende individuelt (på den enkelte arbejdsplads) og på kurser vore medarbejder i at opnå de bedst mulige arbejdsstillinger ved udførelsen af de enkelte arbejdsopgaver.
 • Vort interne arbejde med APV på den enkelte arbejdsplads sikrer, at vi fastholder vort fokus på arbejdsmiljøet og inddrager mulighederne for forbedringstiltag i samarbejde med vore medarbejdere.
 • Vor sikkerhedsorganisation foretager løbende instruktion i af brugen af værnemidler, handsker mv. og følger op på at vore instrukser mht. til brugen heraf er optimal for vore medarbejderes sikkerhed.
 • Ved vort valg af specielt midler og kemi til en konkrete rengøringsopgave overvejes nøje, hvilke produkter, der kan give det bedste rengøringsresultat, kombineret med den mindst mulige miljøbelastning og påvirkning af vore medarbejdere.
 • Vi følger naturligvis også udviklingen indenfor robotteknologi med det formål fremadrettet at kunne minimere belastningen af vore medarbejdere eksempelvis ved støvsugning og gulvvask.

Det psykiske arbejdsmiljø

 • Grundlaget for et godt psykisk arbejdsmiljø er tryghed, åbenhed og ligeværdig dialog – forhold vi i ledelsen er meget beviste om at udmønte i praksis. Vi har derfor meget klare generelle retningslinjer og aftaler på alle områder og vore medarbejdere ved at de altid kan få den fornødne hjælp og støtte fra ledelsen.
 • En afgørende basis for vort psykiske arbejdsmiljø er vor vedvarende tætte kontakt til vore medarbejdere på de enkelte arbejdspladser.
  Ud over den rent arbejdsmæssige relaterede kontakt, anvender vi vid udstrækning ofte en mere uformel form (besøg/opringninger mv.)
  Her giver vi den enkelte medarbejder et personligt fokus, hvor vi også et vi giver tid til at tale om andre ting, end den aktuelle hverdags arbejdsopgaver
 • Vi inddrager overalt, hvor det er muligt, den enkelte i den praktiske planlægning og udførelse af deres personlige arbejdsopgaver og motivere til, at man tager initiativ og ansvar.
 • Vi giver desuden altid løbende tilbagemeldinger på de udførte opgaver – ros/ris – samt ikke mindst tilbagemelding til medarbejderne fra vore opfølgningsmøder og evalueringer med den konkrete kunde.
  Rigtig mange af vore medarbejdere ser frem til denne personlige respons på deres arbejde.

Det eksterne miljø

 • Vore midler og metoder udvælges løbende med det formål at belaste miljøet mindst muligt!
 • Forbruget af vand og rengøringsmidler minimeres via vort valg af vaskesystemer og maskiner.
 • Vi har til stadighed fokus på at informere vore medarbejdere om vigtigheden af korrekt dosering i dagligdagen og anvender moderne doseringssystemer.
 • Vi arbejder naturligvis aktivt med affaldssortering og miljømæssig optimal bortskaffelse af al emballage mv.

Eksempler på hvordan vi arbejder bæredygtigt

 • Den overvejende del af vore rekvisitter, mopper og klude er i dag SVANEMÆRKEDE og grønne, som sikre bæredygtighed.
  Disse produkter er svanemærket fra vugge til grav.
 • Vi arbejder intenst på løbende at udfase brugen af brugen af konventionel rengøringskemi til fordel for plantebaserede og 100 % bionedbrydelige rengøringsmidler.

Vi støtter velgørende organisationer

Vi mener, at det er vigtigt at hjælpe andre til at få en bedre hverdag, og derfor støtter vi nogle udvalgte velgørende organisationer i troen på at vi gør en forskel

 • Vi støtter Hjerneskade Foreningen

  En forening som arbejder for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

 • Vi støtter Muskelsvindfonden

  En forening, som er skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet.

Få et tilbud på professionel rengøring