Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik og Kvalitetsstyring

ShineService ApS arbejder altid med udgangspunkt i præcise og målrettede arbejdsplaner, der omfatter alle de aftalte arbejdsopgaver hos den enkelte kunde og målrettes den enkelte medarbejder på et givent rengøringsområde.

Vi har efterfølgende klare arbejdsgange og rutiner for kvalitetssikringen, dels i forhold til den enkelte arbejdsopgave og dels i forhold til den enkelte medarbejder.

Kvalitet i vor virksomheds ydelser betyder også, at vi er fleksible, nærværende og omstillingsparate – vore medarbejdere trænes i altid at vurdere dagens helt aktuelle opgaver og herigennem medvirke til at foretage positive afvigelser, der kan give det bedst mulige resultat på dagen.

Vi udnytter i stigende digitale værktøjer til at understøtte og dokumentere vor kvalitetssikring – dette giver løbende mere effektive arbejdsgange, samt hurtigere informationsrutiner såvel internt som eksternt.

Nogle eksempler på hvordan vi arbejder:

 • Egenkontrol

  Vi træner samtlige medarbejdere i at gennemføre egenkontrol – dette er grundlaget for den daglige kvalitetssikring og medvirker til at give vore medarbejdere ansvar for eget område.

 • Arbejdsplan

  Der udarbejdes detaljerede og målrettede arbejdsplaner tilpasset den enkelte medarbejder – Planerne bliver gennemgået ”på stedet” med medarbejderne, så alle forhold i arbejdsplanen bliver tydelig og vedkommende for den enkelte.

 • Learning by doing

  Alle nyansatte – uanset erfaringsniveau/baggrund – bliver oplært direkte på det enkelte rengøringsområde efter princippet ”leaning by dooing”. Denne form for ”sidemandsoplæring” er alt andert lige den bedste måde at give medarbejderen tryghed og en reel brugbar viden omkring arbejdet det pågældende sted. Ved nyansættelser foretager vi naturligvis en tæt opfølgning, før vi giver medarbejderen ansvaret for det aktuelle område.

 • Tæt kontakt med kunder

  Vi lægger som tidligere nævnt stor vægt på en tæt kontakt til vore kunder med en løbende forventnings-afstemning og opfølgning på ”den oplevede kvalitet”. Dette tilsikrer, at vi allle har den samme oplevelse at kvaliteten. Den leverede kvalitet følges løbende ved alle besøg fra ledelsens side – frekvens efter behov/ønske.

 • Kvalitet

  Der aftales normalt mere formaliserede kontroller med udfyldelse af en intern kvalitetsrapport på udvalgte områder, Vi kan herudover – efter nærmere aftale – supplere med digital opfølgning.

 • Garanti

  Vi giver jer en 100% garanti for at en opfølgning på eventuelle svigt sker så hurtigt som overhovedet muligt og at vi holder jer orienteret og giver præcise tilbagemeldinger.

 • Kun stampersonale

  Vor faste stab af medarbejdere benyttes i videst muligt omfang i afløsningssituationer – Vi anvender ikke underleverandører, vikarer eller lignende – kun eget stampersonale, der er fuldt bekendte med vore retningslinjer og kvalitetskrav.

 • Glade medarbejdere

  Vi lægger mange ressoucer i at kunne fastholde og motivere vore medarbejdere, således man får en fast tilknytning til den enkelte kunde/arbejdsplads.

Vi støtter velgørende organisationer

Vi mener, at det er vigtigt at hjælpe andre til at få en bedre hverdag, og derfor støtter vi nogle udvalgte velgørende organisationer i troen på at vi gør en forskel

 • Vi støtter Hjerneskade Foreningen

  En forening som arbejder for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

 • Vi støtter Muskelsvindfonden

  En forening, som er skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet.

Få et tilbud på professionel rengøring