Energioptimering

I ShineService ApS arbejder vi til stadighed på at optimere vores opgaveløsninger hos alle vores kunder.

Energioptimering m.m. – fokus på indsatsområder

Som en konsekvens af de stigende energipriser gennemgår vi nøje alle samtlige vores rutiner hos den enkelte kunde med det formål fremadrettet at begrænse det samlede energiforbrug mest muligt.

Vi kan nævne følgende tiltag, der i dag bliver optimeret hos vores kunder:

 • Lys slukkes i videst muligt omfang umiddelbart efter rengøring af de enkelte områder.
 • Lys tændes/anvendes kun i det omfang, det er absolut nødvendigt for at vi kan udføre vores rengøringsopgaver.
 • Vi benytter de nyeste rutiner for vask af mopper/klude, hvor vi samler den optimale mængde inden vask og kun anvender længere vasketider og høje temperaturer, når det er påkrævet af hensyn til hygiejnen.
 • Ved vores løbende udskiftninger af maskiner prioriterer vi nøje såvel et lavt energiforbrug som bæredygtighed.

Spørgsmål der altid bør overvejes ifm. den daglige opgaveløsning:

 • Er der områder, hvor det er praktisk muligt, overvejer vi altid at ændre/tilpasse vores daglige rengøringstider – dels hvor elprisen er lav, dels hvor vi i den mørke tid kan minimere behov for lys.

Har I ønsker og idéer er vi meget indstillet på en konstruktiv dialog.

Vi støtter velgørende organisationer

Vi mener, at det er vigtigt at hjælpe andre til at få en bedre hverdag, og derfor støtter vi nogle udvalgte velgørende organisationer i troen på at vi gør en forskel

 • Vi støtter Hjerneskade Foreningen

  En forening som arbejder for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

 • Vi støtter Muskelsvindfonden

  En forening, som er skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet.

Få et tilbud på professionel rengøring