CSR – vores samfundsansvar

Samfundsansvar, socialt ansvar og bæredygtighed

Shine Service ApS har helt fra opstarten haft en klar holdning til at udvise samfundsansvar og håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer ud fra moderne og anerkendte principper for samfundsansvar.

Gennem vores arbejde med CSR føler vi i Shine Service, at vi reelt har et klart samfundsansvar, socialt ansvar ikke mindst i alle forhold omkring bæredygtighed. Løbende at arbejde med en optimering af CSR ligger naturligt for os, da det tager afsæt i det oprindelige værdigrundlag, som vores firma bygger på:

Det handler om at vi alle (ledelse som medarbejdere i Shine Service) i leveringen af vores serviceydelser viser omtanke og ansvarlighed overfor den omverden, vi befinder os i.

Vi vil derfor kontinuerligt videreudvikle vores CSR-strategi og tilpasse og implementere det i vores virksomheds arbejdsgange på alle niveauer.

CSR-målsætninger

Vores overordnede målsætninger på CSR-området er følgende:

Vi skal i alle forhold udvise reelt ansvar for vores kunder, medarbejdere, miljøet og det omgivende samfund.

Vores indsats skal kunne aflæses i alle praktiske forhold i dagligdagen:

 • Kundernes tilfredshed og garanti for stabil kvalitet
 • Medarbejderes sikkerhed for ordentlige arbejdsvilkår
 • Troværdighed i forhold til garanti for overholdelse af love og regler
 • Engagement i det lokale samfund

Konkrete forhold, der pt. har vores primære fokus:

 • Affaldshåndtering og genanvendelse
 • At indarbejde bæredygtighed i drift og indkøb overalt, hvor det er muligt
 • Arbejdsforhold – inkl. Ulykker
 • Farlige stoffer og kemikalier i øvrigt
 • Forskelsbehandling
 • Løn-og ansættelsesforhold
 • Miljømærkning
 • Uddannelse og opkvalificering
 • Klare informationsrutiner
 • Klare og personligt tilpassede arbejdsplaner

Vi er i det praktiske arbejde med fokus på kvalitet, miljø og etik meget bevidste om ansvaret for vores medarbejdere.

Medarbejdernes sundhed og trivsel ligger os meget på sinde, og vi vægter altid at give os tid til den enkelte og skabe tryghed i et ligeværdigt samarbejde.

Vi støtter velgørende organisationer

Vi mener, at det er vigtigt at hjælpe andre til at få en bedre hverdag, og derfor støtter vi nogle udvalgte velgørende organisationer i troen på at vi gør en forskel

 • Vi støtter Hjerneskade Foreningen

  En forening som arbejder for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

 • Vi støtter Muskelsvindfonden

  En forening, som er skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet.

Få et tilbud på professionel rengøring