Bæredygtighed

Bæredygtighed og CSR

Som en moderne servicevirksomhed har vi aktivt valgt at arbejde med at sætte arbejdet med håndtering af en klar CSR-strategi og vores miljøtiltag på dagsordenen på alle områder i vores virksomhed.

Vi har til orientering opdelt vort arbejde Indenfor miljøområdet i følgende hovedområder:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Det eksterne miljø

På de enkelte områder har vi derfor klare politikker og retningslinjer, der underbygger og tilsikrer, at vi altid via vore arbejdsplaner, instruktioner og øvrige planlægning tager størst muligt hensyn til miljøet.

CSR Overordnet:

Gennem intensivt arbejde med CSR føler vi i Shine Service ApS, at vi reelt har et klart samfundsansvar, socialt ansvar, ikke mindst i centrale forhold omkring bæredygtighed.
At arbejde løbende med en optimering af CSR ligger naturligt for os, da det tager afsæt i vores oprindelige værdigrundlag.

Det handler om i praksis at vi alle (ledelse som medarbejdere i Shine Service ApS)
viser omtanke og ansvarlighed overfor den omverden, vi befinder os i

Vores fokus

Vi arbejder pt. med at videreudvikle vores CSR-strategi og tilpasse og implementere det i vores virksomheds arbejdsgange på alle niveauer.

Konkrete forhold der pt. har vort primære fokus:

 • Vore medarbejdere er sikret ordentlige arbejdsvilkår i et godt arbejdsmiljø med lavt sygefravær, diverse efteruddannelse, sociale arrangementer, og et nært og ligeværdigt samarbejde med ledelsen – respekt…
 • Vor virksomhed er kendt for at være økonomisk sund og troværdig. Vi overholder love og regler – fokuserer på reel kvalitet og investere gerne i udvikling….
 • Vore kunder skal opleve stabil kvalitet, gode medarbejderforhold, veluddannede og engagerede medarbejdere og at vore CSR-tiltag er under stadig udvikling og optimering.
 • Vor omverden skal opleve et klart engagement fra Shine Service i lokalmiljøet, høj etik og ansvarlighed, samt imødekommenhed og opbakning til lokale tiltag og arrangementer.

Ordnede forhold på alle områder

 • Affald og genanvendelse
 • Arbejdsforhold – inkl. Ulykker
 • Farlige stoffer og kemikalier i øvrigt
 • Forskelsbehandling
 • Løn-og ansættelsesforhold
 • Miljømærkning
 • Uddannelse og opkvalificering
 • Klare informationsrutiner
 • Klare og personligt tilpassede arbejdsplaner og værktøjer

Trivsel

Rengøring er kendetegnet ved at være kendetegnet ved fysisk krævende arbejdsopgaver, hvor netop fokus på velordnede rammer og vilkår er at stor betydning for at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø.

Vi arbejder derfor målrettet med at optimere brugen af velfungerende og ergonomiske arbejdsredskaber, hensigtsmæssig arbejdsbeklædning, moderne værnemidler mv.

Afslutningsvis vil vi nævne, at vi med vores fokus på kvalitet, miljø og etik er meget beviste om vores ansvar for vores medarbejdere.
Medarbejdernes sundhed og trivsel ligger os meget på sinde, og vi vægter altid at give os tid til den enkelte og skabe tryghed i et ligeværdigt og langvarigt samarbejde.

Vi støtter velgørende organisationer

Vi mener, at det er vigtigt at hjælpe andre til at få en bedre hverdag, og derfor støtter vi nogle udvalgte velgørende organisationer i troen på at vi gør en forskel

 • Vi støtter Hjerneskade Foreningen

  En forening som arbejder for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt at yde støtte til skadede og deres pårørende.

 • Vi støtter Muskelsvindfonden

  En forening, som er skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet.

Få et tilbud på professionel rengøring